Konferencja nt. społeczeństwa obywatelskiego w Kancelarii Premiera